RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 222

Chương 222 – Thời cơ

Read the rest of this entry »

 
20 phản hồi

Posted by on 28/08/2014 in Cổ đại thí hôn

 

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 221

Chương 221 – Phản chế

Read the rest of this entry »

 
32 phản hồi

Posted by on 27/08/2014 in Cổ đại thí hôn

 

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 220

Chương 220 – Vĩnh viễn không rời

Read the rest of this entry »

 
12 phản hồi

Posted by on 27/08/2014 in Cổ đại thí hôn

 

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 219

Chương 219 – Gặp mặt (Hạ)

Read the rest of this entry »

 
25 phản hồi

Posted by on 25/08/2014 in Cổ đại thí hôn

 

Một Kiếp Yêu Người [HOÀN]

Truyện Một Kiếp Yêu Người còn 4 chương phiên ngoại nữa, nhưng vì lý do không có hứng với những chương đấy nên mình sẽ không edit tiếp. Bản text đã check xong lần 1, check xong lần 2 sẽ làm ebook.

Nội dung: 1 chương về đám cưới của Hạ Tử Di và Chỉ Lan, 1 chương 2 người đến Ulanbato đưa thuốc giải cho Huyền Diệp (đã nói đến ở chương 32, 1 chương về mối tình đam mỹ của Hệ thống quân (đọc xong chương này sẽ biết thật ra Hạ Tử Di chỉ là 1 dạng bản sao của Huyền Diệp, được Hệ thống quân đưa vào để an ủi Chỉ Lan), 1 chương về Tiểu Bối tìm chồng.

Các bạn có thể đọc nốt phiên ngoại tại 2 link sau

Chương 134Chương 135_137

 

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 218

Chương 218 – Gặp mặt (Thượng)

Read the rest of this entry »

 
17 phản hồi

Posted by on 24/08/2014 in Cổ đại thí hôn

 

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 217

Chương 217 – Gặp vua

Read the rest of this entry »

 
24 phản hồi

Posted by on 23/08/2014 in Cổ đại thí hôn

 
 
Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1 413 other followers