RSS

Author Archives: Kún

About Kún

"Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ đem gắn lại với nhau để tự nhủ rằng một vật chắp vá cũng như mới. Cái gì vỡ đã vỡ, tôi thà nhớ lại khi nó tốt đẹp còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời phải thấy những chỗ vỡ."

NIỆM XUÂN QUY – CHƯƠNG 150

NIỆM XUÂN QUY – CHƯƠNG 150: LÀM MAI MỐI Read the rest of this entry »

Advertisements
 
12 phản hồi

Posted by trên 03/12/2016 in Niệm Xuân Quy

 

NIỆM XUÂN QUY – CHƯƠNG 149

NIỆM XUÂN QUY – CHƯƠNG 149: TIẾN CUNG (NHỊ) Read the rest of this entry »

 
2 phản hồi

Posted by trên 30/11/2016 in Niệm Xuân Quy

 

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 342

Chương 342 – Tuế nguyệt tĩnh hảo (Đại kết cục)

Read the rest of this entry »

 
%(count) bình luận

Posted by trên 30/11/2016 in Cổ đại thí hôn

 

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 341

Chương 341 – Già mà không kính

Read the rest of this entry »

 

NIỆM XUÂN QUY – CHƯƠNG 148

NIỆM XUÂN QUY – CHƯƠNG 148: TIẾN CUNG (NHẤT) Read the rest of this entry »

 
%(count) bình luận

Posted by trên 27/11/2016 in Niệm Xuân Quy

 

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 340

Chương 340 – Một màn náo nhiệt

Read the rest of this entry »

 

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 339

Chương 339 – Bà mẹ bị bỏ quên

Read the rest of this entry »